… obec na rozhraní Čech a Moravy …

 

Roku 1904 starosta zdejší obce Pusté Rybné pan Jan Hamerník, vzal na se úkol zříditi ve zdejší obci hasičský sbor. Až do té doby sloužily k hašení požárů plátěné koše zřízené obcí, ve kterých se nosila voda na hašení požárů, což sotva stačilo na uhájení budovy sousední, kdežto budova požárem napadená musela býti ponechána rozběsněnému živlu ku zkáze.

Když však již v okolních sousedních obcích byly zakládány hasičské dobrovolné sbory a používaly při požárech tehdá ještě ručních stříkačí na voze upevněných, které se velmi dobře uplatňovaly, došlo k té myšlénce i v obci naši, aby byl založen hasičský sbor, k čemuž přičiněním tehdejšího starosty obce, výše jmenovaného se přikročilo a ještě téhož roku v prosinci 1904, byl Okresním hejtmanstvím v Poličce zdejší hasičský sbor  uznán.

Sbor tento vešel v činnost r. 1905 a jeho prvním hasičským starostou, za zásluhy o založení sboru zvolen byl p. Jan Hamerník rolník č.70, jakožto starosta obce. Stříkač zakoupena byla téhož roku 1905 od fy. Smekal – Praha Smíchov jakož i potřebné k ní součástky. Vozík (dvoukolku) s navijákem na hadice upravili místní živnostníci. První veřejné cvičení odbýval sbor r. 1907. Přítomné byly sbory : Telecký, Borovský, Kamenecký, Sádecký a Poličský. Činnost členstva zdejšího sboru byla plně uznána. Ještě téhož roku 1907 měl sbor příležitost svoji činnost prakticky uplatniti při prvním požáru u Františka  Fajmona  v Betlémě, kamž dopravil sbor stříkačku jakož i naviják s hadicemi osobně bez přípřeží. Druhý požár téhož roku, kde sbor zakročil, byl u Jar. Teplého v Pusté Rybné č. 62 dne 1. listopadu, kdy celá sklizeň byla doma. Sboru vůči tomu, že musel hájiti sousední budovy ježto požár byl veliký, podařilo se uchrániti světnici a větší množství trámoví. Třetí zákrok při požáru ještě téhož roku měl sbor při požáru budovy Josefa Zahradníka v Březinách č.2. Při tomto požáru pro nedostatek vody, museli hasiči po neschůdných cestách převážeti stříkačku od jednoho rybníčku ke druhému……

Za sto let svého trvání se u dobrovolných hasičů vystřídalo několik generací, avšak úkol zůstává stále stejný. V současné době má SDH Pustá Rybná 92 členů. Mino své hlavní činnosti, hasiči pořádají v obci většinu společenských a sportovních akcí. Družstva mužů a žen se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu. Od roku 1997 pracuje  v rámci SDH i kolektiv mladých hasičů. Mladí hasiči pomáhají na jarních brigádách při úklidu obce, ale také se účastní soutěží a závodů. Zatím největší a nejnáročnější akcí bylo pořadatelství okresního kola hry PLAMEN pro mladé hasiče, které proběhlo ve dnech 26. – 27. 5. 2000. Na této dvoudenní soutěži bojovala družstva okresu Svitavy v kategoriích mladší a starší žáci. Přes počáteční rozmary počasí se soutěž vydařila. Za pořadatelství byl SDH Pustá Rybná vyznamenán OSHČMS Svitavy Medailí za příkladnou práci.

 

Hasiči kalendář 2019 (pdf)

 

Zde jsou fotky našich borců:
Celkové výsledky (mladší/starší) 2016 (pdf)
Rok 2016