… obec na rozhraní Čech a Moravy …
Datum vyvěšení Název Dokumentu Datum sejmutí Soubor ke stažení
21.06.2024 Závěrečný účet obce Pustá Rybná za rok 2023 Stáhnout
21.06.2024 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 19.6.2024 08.07.2024 Stáhnout
04.06.2024 Návrh závěrečného účtu SO AZASS za rok 2023 25.06.2024 Stáhnout
03.06.2024 Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko 29.06.2024 Stáhnout
03.06.2024 Závěrečný účet 2023 svazku obcí Mikroregion Poličsko 29.06.2024 Stáhnout
01.05.2024 Odpadová analýza – souhrn za rok 2023 Stáhnout
29.02.2024 Výroční zpráva za rok 2023 – poskytování informací 01.03.2026 Stáhnout
29.01.2024 Oznámení o výši ceny vodného pro rok 2024 01.01.2025 Stáhnout
15.12.2023 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu – Svazek obcí AZZAS 01.01.2025 Stáhnout
24.08.2023 Zveřejnění závěrečného účtu Mikroregion Poličsko 24.08.2024 Stáhnout
26.06.2023 Informace o zveřejnění závěrečného účtu DSO Svazek obcí AZASS   Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za r. 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, naleznete na adrese www.azass.cz – ROZPOČET http://azass.cz/?stranka=rozpocet Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na adrese: Svazek obcí AZASS, Eimova 294, 572 01 Polička, objekt E, 2. NP po předchozí domluvě na: tel. 731 043 601, info@azass.cz
26.06.2023 2022 – Závěrečný účet výkazy 26.06.2024 Stáhnout
26.06.2023 2022 – Závěrečný účet 26.06.2024 Stáhnout
26.06.2023 2022 – Závěrečný účet – zpráva jednorázové přezkoumání 26.06.2024 Stáhnout
10.02.2023 Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti obce Pustá Rybná v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 11.02.2025 Stáhnout
16.10.2022 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy při nedostatku vody Stáhnout