… obec na rozhraní Čech a Moravy …
Datum vyvěšení Název Dokumentu Datum sejmutí Soubor ke stažení
06.06.2023 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Pustá Rybná 16.06.2023 Stáhnout
03.06.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 19.06.2023 Stáhnout
30.05.2023 Závěrečný účet pro rok 2022 – Pustá Rybná 16.06.2023 Stáhnout
29.05.2023 Záměr dispozice s majetkem obce Pustá Rybná čp. 48 15.06.2023 Stáhnout
29.05.2023 AZASS Návrh závěrečného účtu 2022 16.06.2023 Stáhnout
29.05.2023 AZASS Návrh závěrečného účtu 2022 – Rozpočet 16.06.2023 Stáhnout
29.05.2023 AZASS Návrh závěrečného účtu 2022 – Zpráva 16.06.2023 Stáhnout
29.05.2023 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ 16.06.2023 Stáhnout
29.05.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Pustá Rybná 16.06.2023 Stáhnout
23.05.2023 Mikroregion Poličsko – Závěrečný účet 2022 17.06.2023 Stáhnout
23.05.2023 Mikroregion Poličsko Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 17.06.2023 Stáhnout
23.05.2023 Mikroregion Poličsko Pozvánka na schůzi valného shromáždění 17.06.2023 Stáhnout
28.02.2023 Nedostatečně identifikovaní vlastníci – informační materiál 01.01.2024 Stáhnout
25.02.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem 1.2.23 Stáhnout
10.02.2023 Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti obce Pustá Rybná v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 15.02.2024 Stáhnout
10.02.2023 Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti obce Pustá Rybná v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 11.02.2025 Stáhnout
14.01.2023 Oznámení o výši ceny vodného pro rok 2023 31.12.2023 Stáhnout
06.12.2022 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí AZASS a střednědobého rozpočtového výhledu Stáhnout
16.10.2022 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy při nedostatku vody Stáhnout