… obec na rozhraní Čech a Moravy …
Datum vyvěšení Název Dokumentu Datum sejmutí Soubor ke stažení
18.09.2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.9.2023 28.09.2023 Stáhnout
11.09.2023 Záměr dispozice s majetkem Obce Pustá Rybná 27.09.2023 Stáhnout
28.08.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1.8.2023.pdf 02.01.2024 Stáhnout
24.08.2023 Zveřejnění závěrečného účtu Mikroregion Poličsko 24.08.2024 Stáhnout
26.07.2023 Veřejná vyhláška – oznámení veřejného projednání navrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 03.10.2023 Stáhnout
26.06.2023 Informace o zveřejnění závěrečného účtu DSO Svazek obcí AZASS   Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za r. 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, naleznete na adrese www.azass.cz – ROZPOČET http://azass.cz/?stranka=rozpocet Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na adrese: Svazek obcí AZASS, Eimova 294, 572 01 Polička, objekt E, 2. NP po předchozí domluvě na: tel. 731 043 601, info@azass.cz
26.06.2023 2022 – Závěrečný účet výkazy Stáhnout
26.06.2023 2022 – Závěrečný účet Stáhnout
26.06.2023 2022 – Závěrečný účet – zpráva jednorázové přezkoumání Stáhnout
28.02.2023 Nedostatečně identifikovaní vlastníci – informační materiál 01.01.2024 Stáhnout
10.02.2023 Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti obce Pustá Rybná v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 15.02.2024 Stáhnout
10.02.2023 Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti obce Pustá Rybná v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 11.02.2025 Stáhnout
14.01.2023 Oznámení o výši ceny vodného pro rok 2023 31.12.2023 Stáhnout
06.12.2022 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí AZASS a střednědobého rozpočtového výhledu Stáhnout
16.10.2022 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy při nedostatku vody Stáhnout