… obec na rozhraní Čech a Moravy …
Datum vyvěšení Název Dokumentu Datum sejmutí Soubor ke stažení
01.11.2023 Územní plán Pustá Rybná (https://www.policka.org/detail/2934/mestsky-urad/uzemni-planovani/Vydani-opatreni-obecne-povahy-Uzemni-plan-Pusta-Rybna )
11.09.2023 Vyhláška č.3-2019 o místním poplatku ze psů Stáhnout
19.05.2022 Řád veřejného pohřebiště Stáhnout
27.12.2021 OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Stáhnout
27.12.2021 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Stáhnout
12.03.2021 Vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu Stáhnout