… obec na rozhraní Čech a Moravy …

Noční hlídka

  1. září od večera až do časného rána probíhal na Březinách a v okolních obcích druhý ročník náročné soutěže s názvem Noční hlídka 2016.

Tentokrát mezi pořadatele patřila i Pustá Rybná, kde byla dvě stanoviště, u splavu na návsi a v hasičárně, na kterých bylo nutné splnit požadované úkoly.

U splavu bylo simulováno plnění bemby vaku, což je závěsný vak pod helikoptéru. Ten byl sice nahrazen nádobou o objemu 1000 litrů, ale vše ostatní bylo zcela autentické. Velitel jednotky obdržel při příjezdu od rozhodčích přibližně tyto informace:  Vodní zdroj splav, nádoba 1000 l, technika PS 12, 3x savice, sací koš, 3+3 hadice B, 2x speciální proudnice B. Jednotka si poté připravila nářadí na startovní čáru, po odstartování musela sestavit sací vedení, napojit na hasičskou stříkačku, sestavit dvě dopravní vedení zakončená proudnicemi. Vedení nesmělo být překříženo. Veškeré povely musely být opticky signalizovány. Po naplnění nádoby muselo být vše složeno a uklizeno. Výsledný čas byl zapsán.

V hasičské zbrojnici byla „odpočinková“ disciplína. Každý člen družstva si vylosoval kartičku se značkou nějaké hasičské součásti (hadice, rozdělovač, hasicí přístroj…) pak vběhl do budovy a potmě, jen s čelovkou, musel tuto součást najít a označit. Samozřejmě každý sám a na čas. Byla to taková disciplína na vydýchání po předchozí „zabíračce“.

Další úkoly a disciplíny: Na Kuklíku byl speciální útok dle cvičebního řádu, ve Sněžném dopravní nehoda, na Milovech dálková doprava vody, na Křižánkách disciplína v motání a sušení hadic, a také pytlování písku a rovnání protipovodňové hráze – právě tato disciplína dávala všem pořádně zabrat. Těžké pytle a speciální způsob rovnání, to byla výživná kombinace. Na Březinách bylo stanovišť více, např. vázání uzlů, úraz elektrickým proudem nebo zrádná přeprava na člunu po rybníce – tady měla naše jednotka štěstí, při nasedání se málem vykoupal velitel družstva. Následovaly pak disciplíny v Krásném – výměna kola a vyproštění zraněného ze sklepa. Ve Spělkově si připravili pro hasiče testy a dopravu zraněného. V Daňkovicích byla čerpána voda pomocí ejektoru a dopravní nehoda.

Jak jste měli možnost z tohoto stručného výčtu poznat, úkoly byly vesměs velmi fyzicky náročné. Samo o sobě stačí několikrát vyndat stříkačku a nářadí z auta a zase vše uložit, kdo to někdy dělal, ví, že je to pěkná dřina.    

Do závodů se zapojilo 13 družstev. Naše jednotka bojovala ve stejném složení jako minule.

Podle výsledků na jednotlivých stanovištích to vypadalo kolem 6. místa, proto bylo celkové 12. místo velikým zklamáním. Bohužel taktika, se kterou naši chlapi nastoupili do závodu nebyla dobrá. Snažili se úkoly zvládnout technicky dobře, což se vzhledem k malé penalizaci za chyby vůbec nevyplácelo.

Zbývá tedy poděkovat celé jednotce, rozhodčím na stanovištích a všem ostatním, kteří pomáhali mnohdy celou noc zabezpečit disciplíny v Pusté Rybné.